Om Filefjell Reinlag

Vi driver reindrift i fjellområdene i Hemsedal, Filefjell, Lærdal, Valdres og Hallingdal.