OM Filefjell Reinlag

Reindrift

Filefjell Reinlag har sommerbeite i nord og vest i kommunene Hemsedal, Lærdal og Vang.

Vi har vinterbeite i sør i kommunene Søraurdal, Nesbyen og Flå

På kartet under viser de forskjellige områdene vi bruker.

Foto: Tor Østby

Historien om reindriften

Reindriften i området har lange tradisjoner helt tilbake til slutten av 1700-tallet.

I Vang er det lange tradisjoner 

I Borgund (Lærdal kommune)

I Hemsedal …

Fakta

vår drift er basert på kalveproduksjon, der simlene blir tatt ut 10 år gamle.