Produkter

Reinkjøtt

Reinskjøtt er noe av det flotteste kjøttet man kan spise. Det er produsert fra dyr som beiter på naturlig beite fra høyfjellet. Vårt kjøtt kan kjøpes fra: 

Nordås Gårdskjøtt

Artic Rein og Vilt

Reinskinn

Det kommer mer

Boken i reinfjellet

Det kommer mer her

Hundemat

Ved slakting kan vi selge større kvanta av lunger og lever til hundemat. Ta kontakt.

Gevir

Vi selger oppkappet gevir til souvenirproduksjon. Vi har enkelte prydgevir fra bukk. Ta kontakt.

Fakta om reinkjøtt

Reinskjøtt er et magert og sunt kjøtt som man kan spise med god samvittighet

Rein fra Jotunheimen og Filefjell

Vi har sammen med Fram, Vågå og Lom reinlag fått beskytta geografisk opprinnelse på reinskjøttet vårt.